DIGITALNA FOTOGRAMETRIJA
 GIS
RAZVOJ APLIKACIJA  
 KATASTARSKI PREMJER
 INŽENJERSKA GEODEZIJA
 3D LASERSKA SKENIRANJA 

 

 


 

 

 GEOKARTA d.o.o.  
Mažuranićevo šetalište 14
21000 Split


Tel:    ++385 21 490 546
Mob:  ++385 91 512 64 39